Składki członkowskie

Składki członkowskie wynoszą:

- 8,00 zł / mc - członkowie zwyczajni

- 4,00 zł / mc - członkowie bedący na emeryturze 

Składki powinny być dokonywane na konto Oddziału SITK RP w Koszalinie nr:  17 1240 3653 1111 0000 4188 5648

Zgodnie ze Statutem nowi członkowie powinni uiścić opłatę wpisową w wysokości 10,00 zł

Członkowie Kół dokonujący wpłat składek indywidualnie w tytule przelewu powinni zamieścić informację: "Koło; Imię i Nazwisko członka; składka za okres: ..."

Składki opłacane przez pracodawcę powinny w tytule przelewu zawierać informację: "Koło; za ilu członków dokonywana jest wpłata (lub wymienić nazwiska); składka za okres: ..."