Kluby

  1. Klub przy ZZDW w Koszalinie – Janusz Komorowski – Przewodniczący
  2. Klub przy RDK w Koszalinie    – Dariusz Wesołowski – Przewodniczący
  3. Klub przy RDW w Koszalinie   – Edyta Domek – Przewodnicząca
  4. Klub w Szczecinku                  – Bronisław Kwardys – Przewodniczący
  5. Klub w Chodzieży                   – Jan Rajek – Przewodniczący
  6. Klub w Drawsku Pomorskim   – Tomasz Martusiewicz – Przewodniczący
  7. Klub w Białogardzie                – Danuta Jarząbek – Przewodnicząca
  8. Klub w Chojnie                        - Mieszko Pająk - Przewodniczący
  9. Klub Studencki przy PK w Koszalinie – działalność Klubu zawieszona (informacje pod tel. tel. 509 366 661)